MOBILNÉ APLIKÁCIE


Mobilné aplikácie sú aktuálnym trendom, podobne ako bol trend WEB 2.0 pred niekoľkými rokmi. Naša spoločnosť sa dlhodobo zaoberá optimalizáciou stránok a aplikácií pre mobilné zariadenia. Tvorba mobilných aplikácií je podobná ako tvorba stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia.

Tvorba aplikácií pre iPhone / iOS

Aplikácie pre iPhone, respektíve platformu iOS sú špecifické v schvaľovacom konaní pred pridaním aplikácie do AppStore. Počas schvaľovania je kontrolovaná funkčnosť aplikácie, jej dizajn a je aj posudzovaná aj vhodnosť danej aplikácie pre používateľov.
Aplikácia by mala byť špecifická a unikátna, mala by sa dobre ovládať a pre používateľa by mala byť výhodnejšia ako navštívenie web stránky. Aplikácie založené na jazyku HTML 5 umožňujú ukladať lokálne dáta, čo znamená, že aplikácia dokáže fungovať aj bez dátového pripojenia.

Tvorba aplikácií pre Android

Aplikácie pre Android nemusia prechádzať schvaľovacím procesom. Narozdiel od iOS platformy je problematické množstvo existujúcich Android zariadení, ktoré majú rôzne rozlíšenia obrazovky, rôzne výkonný procesor a rôzne množstvo pamäte. Tento stav značne komplikuje testovanie aplikácie.

Multiplatformné aplikácie

Aktuálne rozdelenie trhu sa postupne vyrovnalo a počet zariadení s Android platformou prekonáva počet zariadení s iOS platformou. Keďže každá platforma používa iný jazyk je zvyčajne nutné aplikácie programovať pre obe platformy. Naša spoločnosť sa rozhodla ísť cestou vývoja multiplatformných aplikácií, ktoré je možné jednoducho preniesť medzi jednotlivými operačnými systémami.

Aktuálne sú podporované platformy:                              

- iPhone / iPad / iOS

- Android© KOVALMEDIA , 2008 - 2024