BEZPLATNÁ LINKA

Umožňuje bezplatné volania pre vašich zákazníkov na číslo v tvare 0800 XXX XXX, pričom za uskutočnené volania platíte vy ako užívateľ služby. Túto službu môžete využiť na poskytovanie informácií o vašej spoločnosti a vašich produktoch alebo službách. Je vhodná pre firmy v rôznych oblastiach, napr. vo finančných inštitúciách, v poisťovacích, obchodných, cestovných či prepravných spoločnostiach, taxislužbách, rôznych servisných službách, v reklamných agentúrach alebo aj v štátnych inštitúciách. Predstavuje najsilnejší marketingový nástroj, ktorým úplne odstránite finančnú bariéru v komunikácii zo strany vašich zákazníkov a
zabezpečíte si ním rast spokojnosti a lojality vašich zákazníkov.© KOVALMEDIA , 2008 - 2024