AUDIOTEXOVÁ LINKA

Adiotexová linka umožňuje poskytovať informácie alebo služby cez telefón, za ktoré vaši volajúci zákazníci platia špeciálnu zvýšenú cenu. Výšku ceny za volania si môžete zvoliť vy sami ako užívateľ služby prostredníctvom výberu z viacerých tarifných pásiem. Tým máte možnosť získať zaujímavé výnosy z volaní.
Služba predstavuje moderný nástroj na poskytovanie odborných informácií a poradenstva, napr. finančné, investičné, právne alebo zdravotnícke poradenstvo, ale aj IT helpdesk či zaujímavý prostriedok na poskytovanie všeobecných informácií ako sú odchody vlakov, autobusov, lietadiel, ďalej poskytovanie správ, informácií o počasí, športových výsledkov a hovorenej zábavy (hry, súťaže, horoskopy). Táto služba je pre vás ideálna, ak budete poskytovať informácie,
ktoré volajúci zákazníci chcú získať a sú za ne ochotní zaplatiť i zvýšenú cenu.


VLASTNOSTI AUDIOTEXU

Smerovanie volaní na rôzne cieľové čísla Smerovanie volaní presne podľa vašich potrieb

Obmedzenie regionálnej dovolateľnosti čísla

 • pevná linka, ISDN, PBX , VoIP
 • telefónne číslo mobilnej siete slovenského operátora
 • telefónne číslo zahraničného operátora pevnej telekomunikačnej siete
 • možnosť nepodmieneného smerovania alebo kombinácie podmienených smerovaní volaní
 • smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek)
 • smerovanie podľa typu dňa
 • smerovanie podľa času volania
 • smerovanie podľa záťaže – percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé linky
 • presmerovanie na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla)
 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť (White list)
 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať (Black list)
 • možnosť využitia ochranného kódu PIN


© KOVALMEDIA , 2008 - 2024